Home Contact EnglishPiT! doet mee met 'NL Doet'

‘Woonzorgcentrum De Bijnkershoek aan de Bingo'


Zaterdag 19 maart jl. was het jaarlijkse ‘NL Doet’ waarbijvrijwilligers en vrijwilligersprojecten samen worden gebracht. Met de inzet vanruim 300.000 vrijwilligers vormde 2011 het absolute hoogtepunt. Ook het teamvan PiT! hr specialists deed wederom belangeloos mee.

Onder het genot vaneen high tea kregen ruim 150 bewoners van woonzorgcentrum De Bijnkershoek inUtrecht een afwisselend programma gepresenteerd met als grote activiteit de Bingo.Leuke en lekkere prijzen waren beschikbaar gesteld, van flessen advocaat totverzorgende douchesetjes en van Belgische bonbons tot artistieke beeldjes.

Moe en voldaan sloten wij deze middag af, maar niet zonder ons al bij de organisatievoor 2012 te hebben aangemeld! Wij roepen dan ook onze opdrachtgevers,freelancers en HRM-ers op hetzelfde te doen. De inspanning is minimaal, dewaardering maximaal..’
"PiT! komt de gemaakte afpraken snel en gedreven na"

Hoofd HRM Ontwikkeling - Flora Holland