Home Contact English
 Pallas advocaten en PiT! spreken

‘Ontbijtkennissessie voor relaties'

Op 14 april 2011 heeft Pallas Advocaten haar jaarlijkse ontbijtseminargehouden.

Op 14 april 2011 heeft Pallas Advocaten haar jaarlijkse ontbijtseminargehouden. Onder het genot van een goed ontbijt sprak Marcel de Vries over de actualiteiten op het gebied van bijzondere bedingen en de laatste stand van zaken inzake (kennelijk onredelijk) ontslag.

Alain Camonier is onder meer ingegaan op de juridische aspecten verbonden aan ‘Het Nieuwe Werken' en belangrijke actualiteiten op het gebied van medezeggenschapsrecht.

Gastspreker Marie Anne Borst gaf in haar presentatie 'Commercieel HR' praktische tips aan de aanwezigen om de stijl van leidinggeven ook commercieel optimaal te kunnen benutten.

"Met een mooie opkomst en de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen van onze relaties, mogen we concluderen dat het seminar een groot succes is geweest." aldus Marian Hazenberg, Office Manager Pallas advocaten..’
"PiT! komt de gemaakte afpraken snel en gedreven na"

Hoofd HRM Ontwikkeling - Flora Holland